page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Version control with Git

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

Git logo Git is een gedistribueerd versiebeheersysteem waarbij de nadruk ligt op snelheid, data-integriteit, en gedistribueerd werken. Het is origineel ontworpen voor de Linux kernel, waarbij veel ontwikkelaars samenwerken en de code erg vaak wordt aangepast. Hierbij is het noodzakelijk dat het doorvoeren van de aanpassingen aan de code in het versiebeheersysteem snel en betrouwbaar kan worden gedaan. Alhoewel Git initieel voor versiebeheer van software is ontwikkeld, kan het voor alle tekst-georiënteerde documenten worden gebruikt. Het is daarom ook prima te gebruiken voor systeem- en applicatiebeheerders die bijvoorbeeld configuratiebestanden onder versiebeheer willen zetten.

Doordat Git erg flexibel is kan het erg complex overkomen. Tijdens deze cursus wordt alles stap-voor-stap behandeld en met een uitgebreid practicum ondersteund. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Deze cursus is bedoeld voor iedereen die Git wil gebruiken voor versiebeheer.

De volledige cursus duurt 2 dagen, maar de cursus kan ook in modules worden gevolgd. De stof van dag 1 is vereiste voorkennis op dag 2.

Module Duur
(dagen)
Welke dagen
v.d. cursus
Prijs
 
Direct aanmelden
Contact
In-company cursus op maat
 
Prijzen excl. BTW
Git fundamenteel 1 1 € 595,-
Git gevorderd 1 2 € 595,-
Beide modules 2 1,2 € 1050,-

Op het aanmeldformulier voor deze cursus is ruimte om de keus voor specifieke modules aan te geven.

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

Voorkennis

De cursus gaat uit van de commandoregel (shell). Voor het volgen van de cursus is daarom enige ervaring met de commandoregel gewenst.

Inhoud van de cursus

De cursus is opgedeeld in twee dagen, die ook elk als afzonderlijke modules gevolgd kunnen worden. Op dag 1 worden de onderwerpen behandeld waarbij u Git goed individueel leert gebruiken. Op dag 2 behandelen we de onderwerpen die vooral essentieel zijn voor mensen die Git in teamverband willen gebruiken. De stof van dag 1 (zie hieronder) is vereiste voorkennis op dag 2.

Aan de orde komen:

 • Git fundamenteel (module 1)
  • Verschillende modellen van versiebeheer (lokaal, gecentraliseerd, en gedistribueerd)
  • Opzetten en beheren van een Git repository (git init, git config, git remote, git clone)
  • Documenten onder versiebeheer plaatsen en verwijderen (git add, git commit, git rm)
  • Status van documenten onder versiebeheer bekijken (git status)
  • Geschiedenis bekijken (git log)
  • Hoe Git versies opslaat (commit objecten, tree objecten, en blobs)
  • Aanmaken van meerdere ontwikkelpaden en deze weer samenvoegen (git branch, git merge, git checkout, git rebase)
  • Merge conflicten oplossen
  • Verschillen tussen versies bekijken (git diff, git difftool)
  • Visualiseren van de verschillende ontwikkelpaden (git log)
  • Verschil tussen een bare repository en een client repository (git init)
  • Samenwerken via remote repositories (git clone, git remote, git fetch, git push)
 • Git gevorderd (module 2)
  • Teruggaan naar een vorige versie (git reset, git checkout, git revert)
  • Geschiedenis herschrijven (git rebase -i)
  • Ontwikkelpaden deels samenvoegen (git cherry-pick)
  • Zoeken in een Git repository (git blame, git grep)
  • Git troubleshooting
  • Verschil tussen merging en rebasing
  • Populaire werkmethodes onder Git (Centralized workflow, GitFlow, Integration-manager (forking) workflow, Dictator and lieutenants workflow)
  • Web-gebaseerde repository beheertools zoals GitHub en GitLab
  • Automatisch acties uitvoeren. Integratie van Git met andere applicaties zoals Continuous Integration systemen. (Git Hooks)
  • Aliases voor veel gebruikte en/of complexe commando's
  • Digitaal ondertekenen van tags en commits

Documentatie

Bij de cursus ontvangt u een werkboek met kopieën van de presentaties, en opgaven met uitwerkingen. Deze documentatie is Engelstalig.
De cursus wordt in principe in het Engels gegeven, tenzij alle deelnemers Nederlandstalig zijn.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2