page header photo
share Twitter share LinkedIn

cursus Leren programmeren in Python

Deze opleiding is OS platform-onafhankelijk.

Python voor beginnende programmeurs

De cursus Leren programmeren in Python behandelt de essentiële aspecten van het programmeren in het algemeen en van de programmeertaal Python in het bijzonder. Je leert de begrippen kennen die een rol spelen bij het programmeren, met name de beginselen van algoritmiek: in welke stappen kom je van de probleemstelling naar een oplossing. Verder behandelen we de programmeerconstructies voor flow control, de verschillende datatypes met hun toepassingen, de binaire/octale/hexadecimale getalsrepresentaties, bit-manipulaties, en vele andere concepten die gerelateerd zijn aan programmeren.
Raspberry Pi Daarnaast gaan we concreet in op de syntax van de programmeertaal Python en leren we je omgaan met de uitgebreide mogelijkheden van Python waardoor je al snel Python-programma's kunt bouwen. Op de laatste dag van de cursus gaan we in op de object-georiënteerde programmeerstijl, die ook bruikbaar is in Python.

Alle onderwerpen worden, onder begeleiding van de docent, uitgebreid tijdens het practicum geoefend. Je kunt — naast het practicum tijdens de cursus — ook 's avonds of in het weekend extra opgaven maken om nog meer rendement uit deze opleiding te halen.

Elke deelnemer krijgt een Raspberry Pi computer (kleine details in de afbeelding kunnen afwijken) met voorgeïnstalleerd besturingssysteem en volledige Python omgeving. Tijdens de cursus kunnen daarop de oefeningen worden gemaakt en na afloop van de cursus neem je 'm mee naar huis!

Na afloop van de cursus kun je zelfstandig een Python-programma schrijven, of samen met anderen aan een project deelnemen. Lees verder >>>

Voor wie?

 • Deze cursus is bedoeld voor gebruikers die de programmeertaal Python willen leren maar nog geen (of weinig) programmeer-kennis en -ervaring hebben.
Cursusduur: 5 dagen        In-company cursus op maat
Contact
Kosten € 2475,- excl. BTW       
 • Deze cursus bieden wij ook aan in de Engelse taal, met volledig Engelstalige documentatie.

Wanneer

Wij hebben deze cursus momenteel niet van een vaste datum voorzien. Als u belangstelling hebt, neem dan contact met ons op, zodat we in overleg kunnen bepalen wanneer en op welke manier (klassikaal, coaching on the job, privé-cursus, expert session) wij de benodigde kennis overdragen.
Voor contact: telefoon 024-352 72 72 of info@ATComputing.nl.

Meer informatie over deze cursus

Grensverleggend op vele fronten

Python is een programmeertaal die op vele fronten inzetbaar is. Begin jaren '90 heeft de Nederlander Guido van Rossum voortgeborduurd op de fundamenten van de taal ABC die in de jaren '80 bij het CWI (Centrum voor Wiskunde en Informatica) in Amsterdam was ontwikkeld. Inmiddels is Python al lang geen Nederlandse aangelegenheid meer: er wordt wereldwijd met en aan de taal Python gewerkt.

Python wordt op veel plaatsen gebruikt in scripts ten behoeve van systeembeheer, als makkelijke taal voor het bouwen van portabele grafische user interfaces, bij web-applicaties en ga zo maar door. De installatieprogrammatuur van vele Linux distributies, waaronder RedHat, is bijvoorbeeld gebouwd met Python.

Python onderscheidt zich van andere (scripting) talen doordat het van de grond af aan al als object-georiënteerde taal is opgezet. Daarbij beschikt de taal over een grote standaardbibliotheek waarop je verder kunt bouwen. Mede hierdoor leent Python zich erg goed om snel applicaties te bouwen (Rapid Application Development).

Deze cursus is gebaseerd op Python versie 3. Echter, op plaatsen waar versie 3 afwijkt van versie 2, worden de verschillen wel aangegeven in de notities in de cursusdocumentatie. Zo kunnen deelnemers in de praktijk ook snel hun weg vinden in projecten waar Python versie 2 wordt gebruikt.

Voorkennis

Voor het volgen van de cursus is geen programmeerervaring nodig. Je leert in deze cursus de kneepjes van het programmeren zelf én de syntax van de programmeertaal Python.

Leren programmeren: twee mogelijkheden

Naast de cursus die hier wordt besproken biedt AT Computing ook een cursus "Leren Programmeren met C" aan. Wat zijn de verschillen, en wat zijn de overeenkomsten?

Beide cursussen gaan ervan uit dat de cursist geen ervaring in programmeren heeft. Maar daar houdt de overeenkomst op. De cursus "Leren programmeren in Python" behandelt dezelfde stof als onze cursus "De programmeertaal Python", maar doet dat in vijf dagen in plaats van drie. Daardoor ligt het tempo lager, wordt meer uitleg gegeven over algoritmes en concepten die ervaren programmeurs al uit andere talen kennen, er zijn meer praktische oefeningen en er wordt meer tijd ingeruimd voor deze oefeningen. Tijdens de hele cursus blijft de focus specifiek op de taal Python gericht. In onze eigen leslokalen vindt de cursus plaats op opeenvolgende werkdagen, maar bij in-company cursussen kunnen de lesdagen ook worden gespreid.

De cursus "Leren programmeren met C" geeft een brede basis, met uitleg over veel concepten en begrippen die in allerlei programmeertalen een rol spelen. De cursus heeft vijf lesdagen verspreid over negen weken. In die tijd kan de cursist veel oefenopgaven maken, dus al wat ervaring opbouwen.

"Leren programmeren in Python" is een goede keuze voor wie aan de slag wil met Python, en nog geen programmeerervaring heeft. Bovendien biedt deze cursus aansluiting op gevorderde cursussen, zoals onze cursussen "Advanced Python" en "Numerical Python".
De cursus "Leren programmeren met C" is een goede keuze voor wie gaat programmeren in C, of in een van de vele talen die rechtstreeks uit C zijn afgeleid: Java, PHP, JavaScript, C++, C♯, Objective C.

AT Computing biedt de cursus "Leren programmeren in Python" in het Nederlands en in het Engels. De cursus "Leren programmeren met C" is alleen Nederlandstalig.

Inhoud van de cursus

 • Inleiding algoritmiek:
  Alledaagse menselijke algoritmes versus programmeeralgoritmes. Life cycle van computer-programma.
 • Inleiding Python:
  Positionering, eigenschappen, toepassingen, praktisch gebruik, versie 2 versus versie 3, Python shell, scripting.
 • Basistypes:
  Constanten en variabelen. Typering. Naamgeving en commentaar. Strings en getallen. Expressies en operators. Elementaire string manipulaties. Slices nemen. Overzicht van datatypes en hun eigenschappen. References. Mutable versus immutable.
 • Programmastructuren:
  Indentatie als blokstructurering. Code style (PEP8). Booleans. Uitgebreide behandeling van control structures if-elif-else, for-else en while-else. Statements break en continue. Functies enumerate en range. Best practises. Inleiding tot exception afhandeling (EAFP). Dummy statement pass.
 • Meer over sequences en strings:
  Operaties op sequences. Specifieke string methods. Twee varianten voor string-formattering.
 • Meer over lists:
  Specifieke list methods. Operators voor lists. List comprehension. Functies sorted en reversed.
 • Bits en bytes:
  Decimale, binaire, octale en hexadecimale representatie. String-formattering voor deze representaties. Bit-manipulaties (and, or, xor, shift). Introductie encoding. Little versus big endian (endianess).
 • Bestanden:
  Binaire versus tekstuele bestanden. Open modes. Lezen van en schrijven naar bestanden. Current offset wijzigen. Gebruik van stdin, stdout en stderr.
 • Encoding:
  Unicode sandwich. Encode versus decode. Verschillende encoding standaards. Default encoding. Data-types 'bytes' en 'bytearray'.
 • Meer over dictionaries, tuples en sets:
  Toepassing van dictionaries. Methods voor dictionaries.
  Toepassing van tuples en tuple-notatie. Gebruik van sets en frozensets.
 • Functies:
  Doel van functie. Functie definiëren. Functie aanroepen. Docstrings. Parameter overdracht en default waarden. Call-by-value versus call-by-reference. Return waarden.
 • Modules:
  Toepassing van modules. Importeren van modules. Herkomst van modules. Test-code in module. Docstrings.
 • Meer over functies:
  Geneste functie-definities. Namespaces. Scope regels met voorbeelden. Functies als parameter. Standaard functies map en filter. Lambda expressies. Generator functies.
 • Exceptions:
  EAFP motto (Easier to Ask for Forgiveness than Permission). Standaard exception types. Eigen exception types. Exceptions afvangen. Acties bij afvangen van exceptions. Exceptions genereren met raise. Statement with.
 • Globaal overzicht Python Standard Library:
  Opvragen van commandoregel parameters, programma exit. Tijdsfuncties. Filenaam-globbing. Filesysteem tree walk. Gebruik van subprocessen. Eenvoudige netwerkfaciliteiten. Serialisatie.
 • Introductie object-oriëntatie:
  Introductie object-oriëntatie (OO). Classes en instances. Data abstraction. Inheritance. Polymorphism. Dynamic binding. Procedureel versus object-georiënteerd programmeren.
 • Object-oriëntatie en classes in Python:
  Ontwerpen van classes in Python. Constructor en destructor methods. Inheritance (afgeleide classes). Polymorfisme en dynamic binding. Speciale class methods. Operator overloading. Subclasses voor ingebouwde data-types.

Documentatie

De cursus wordt gegeven aan de hand van Nederlandstalige documentatie, waaronder kopieën van gebruikte presentaties en opgaven met uitwerkingen.

Cursisten ontvangen ook een Raspberry Pi computer, met besturingssysteem en Python taalomgeving. Tijdens de cursus is dit de werkomgeving en na de cursus wordt hij eigendom van de cursist.

Voor cursisten die de Nederlandse taal beperkt machtig zijn, kunnen wij de belangrijkste delen van de documentatie leveren in de Engelse taal. De docent geeft dan les in het Nederlands, maar ons Engelstalige materiaal loopt pagina voor pagina gelijk met het Nederlandstalige. Vooraf tijdig bestellen is noodzakelijk; geen meerprijs.

Afsluiting

Enige tijd na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2