page header photo

Linux/UNIX Expertise

Ons expertisegebied omvat Linux, UNIX, en alles wat daar direct of indirect mee te maken heeft. Doordat iedere consultant/docent beschikt over jarenlange ervaring in zijn eigen expertisegebied, bestrijkt onze kennis een enorm breed terrein. Over al deze onderwerpen kunnen wij kennisoverdracht op maat verzorgen.

 • Basisgebruik Linux/UNIX op de commandoregel
  inloggen/uitloggen, filebeheer, procesbeheer, tools, databewerking, netwerkgebruik
 • Linux/UNIX
  Installatie distributies, performanceanalyse en -tuning, geavanceerde taken vanuit C, interne concepten van de kernel
 • Systeembeheer
  Printer, gebruiker, backup, filesysteem, configuratie, starten/stoppen
 • Leren programmeren
  Keuze, loops, functies, algoritmes
 • Databases
  Oracle, Ingres, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Percona Server
 • Programmeertalen
  C, C++, Java, JavaScript, Perl, PHP, Python, Go, Tcl/Tk, Pascal, Fortran, Smalltalk, Yacc (bison), Lex (flex)
 • Operating systemen
  Linux (RedHat, SUSE, Ubuntu, Debian, CentOS, Scientific Linux e. a.), FreeBSD, Solaris, HP/UX, AIX
 • Networking
  DNS en DNSSEC, LDAP, Samba, SMTP, DHCP, PXE, NIS, VPN, RADIUS, SNMP, IPv6, OSPF, Squid, HAProxy, Single Sign-on
 • Clustering
  LifeKeeper, Linux HA/Heartbeat, LVS, OpenSSI, diverse loadbalancing-oplossingen
 • Configuration management
  Puppet, Ansible, CFEngine, Chef
 • Version management
  Git, Subversion, CVS
 • Mail services
  Sendmail, Postfix, Pop, Imap, Spam filtering, Virus scanning
 • Backup
  Amanda, Bacula, Legato NetWorker, HP DataProtector (OmniBackup)
 • Bewaking en monitoring
  Nagios, Icinga, Zabbix, Opsview, CA UniCenter, Big Sister, Mon, Scotty
 • Security
  OpenSSH, OpenVPN, SSL/TLS, iptables, Nessus, Snort, Acid, Tripwire, Firewalls, File-toegang
 • Web services
  HTML, Apache, CGI, Nginx, Tomcat, Glassfish, Servlets, XML, XSLT, mod_perl, PHP
 • Tekstbewerking
  OpenOffice, XML, LaTeX en alle standaard UNIX tools
 • Printing
  Cups, LPSched, LPD, LPRng, Postscript, Ghostscript
 • Shell scripting
  Sh, Csh, Ksh, Bash, Bourne, Korn, Sed, Awk
 • Drivers
  UNIX/Linux device driver ontwikkeling
 • Projecten
  ITIL, Prince2

Meer weten over de expertiselijst, een opleiding of oplossing op maat? Bel (024) 352 72 82, of mail naar info@ATComputing.nl

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2