page header photo
LPI approved training partner LPI approved training partner

Het Linux Professional Institute


AT Computing is Approved Training Partner van het Linux Professional Institute "LPI". Dit LPI, gevestigd in Canada, is een wereldwijd opererende onafhankelijke organisatie met de volgende missie:

LPI shall promote and certify essential skills on Linux and Open Source technologies through the global delivery of comprehensive, top quality, vendor-independent exams.

Het LPI biedt geen cursussen of cursusdocumentatie; het houdt zich uitsluitend bezig met het vaststellen van leerdoelen, met het ontwerp van de examens, en het beoordelen van de kwaliteit van kennisaanbieders zoals AT Computing. De LPI-certificaten staan in hoog aanzien: ze zijn onafhankelijk van cursusinstituten, en onafhankelijk van Linux-distributies. Ze zijn daardoor wereldwijd bekend en gewaardeerd.

LPI definieert vier certificeringsniveaus:

  • LPI Linux Essentials
  • LPIC1: Junior Level Linux Professional
  • LPIC2: Advanced Level Linux Professional
  • LPIC3: Senior Level Linux Professional

Voor het "Linux Essentials" niveau wordt één examen afgenomen. Voor ieder van de LPIC1 en LPIC2 niveaus worden twee examens afgenomen. Het LPIC3 niveau is verdeeld in verschillende specialisaties, waarvan er één naar keuze moet worden behaald.

LPI-Essentials logo

Het LPI "Linux Essentials" certificaat

Dit certificaat is het instap-niveau voor een beheerder die de dagelijkse beheers-werkzaamheden van een Linux-installatie moet uitvoeren. AT Computing biedt daarvoor de volgende cursus aan: LPI Linux Essentials certificering. Het "Linux Essentials" examen kan in de Nederlandse taal worden afgelegd.

Het LPIC-1 certificaat "Junior Level Linux Professional"

LPIC-1 logo AT Computing biedt cursussen ter voorbereiding op de twee examens voor het LPIC1-certificaat: voor examen LPI101 de cursus LPI certificering level 1 (LPIC1) examen 101 en voor examen LPI102 de cursus LPI certificering level 1 (LPIC1) examen 102.

Na het volgen van zo'n cursus, en het verwerken en bestuderen van de lesstof, kunt u het examen zelfstandig afleggen. Als u voor beide examens 101 + 102 slaagt, dan hebt u het LPIC1-certificaat gehaald. U mag de examens in willekeurige volgorde doen.

CompTIA en LPI hebben een samenwerking opgezet om het CompTIA Linux+ certificaat gelijk te trekken met LPIC-1. De samenwerking gaat onder de naam "CompTIA Linux+ powered by LPI". Als u de twee CompTIA-examens hebt behaald kunt u zonder verdere kosten of examens het LPIC-1 certificaat aanvragen. Let op: het kan niet andersom: u moet dus specifiek de CompTIA-examens hebben afgelegd. De examenstof is identiek aan die van het overeenkomstige LPI-examen.

SUSE en LPI hadden in het verleden een samenwerking om de eisen voor het SUSE Certified Linux Administrator (CLA) certificaat gelijk te trekken aan de eisen voor LPIC-1. Houders van een LPIC-1 certificaat konden toen meteen het SUSE Certified Linux Administrator (CLA) certificaat aanvragen. Deze samenwerking is gewijzigd per 1 september 2016. Meer informatie vindt u hier.

Het LPIC-2 certificaat "Advanced Level Linux Professional"

LPIC-2 logo AT Computing biedt cursussen ter voorbereiding op de twee examens voor het LPIC2-certificaat: voor examen LPI201 de cursus LPI certificering level 2 (LPIC2) examen 201 en voor examen LPI202 de cursus LPI certificering level 2 (LPIC2) examen 202.

Na het volgen van zo'n cursus, en het verwerken en bestuderen van de lesstof, kunt u het examen zelfstandig afleggen. Als u voor beide examens 201 + 202 slaagt, dan hebt u het LPIC2-certificaat gehaald. U mag de examens in willekeurige volgorde doen.

LPIC-3 "Senior Level Linux Professional"

LPIC-3 logo AT Computing biedt geen cursussen ter voorbereiding op de LPIC3 certificering.

Examen doen

Examens voor de certificering kunt u op twee manieren doen: schriftelijk tijdens een "community event", en on-line bij een VUE-examencentrum.

Community Events

Tijdens congressen en beurzen organiseert LPI vaak een examensessie. Ook LPI-partners, zoals AT Computing, organiseren geregeld zo'n sessie. Zie deze webpagina voor de data die momenteel bij AT Computing zijn gepland.

Examens worden dan schriftelijk afgenomen, onder toezicht van een vertegenwoordiger van LPI. Zo'n sessie gaat groepsgewijs; kandidaten voor alle verschillende examens zitten door elkaar in de zaal. Een overzicht van alle geplande "events" vindt u op de website van LPI Central Europe.

Examen doen tijdens een community-event is relatief goedkoop. U ontvangt de uitslag pas nadat uw examen is nagekeken; dat kan tot een maand na datum duren.

Examencentra van VUE

De examens kunt u afleggen (niet gratis) bij examencentra van VUE, een dochteronderneming van Pearson. Pearson is een wereldwijd opererende organisatie van uitgevers/informatie-leveranciers. U bepaalt zelf naar welk VUE-centrum u gaat; in Nederland en België zijn tientallen van die centra ondergebracht bij scholen en bedrijven. Op de VUE-website vindt u meer informatie: kies boven aan de pagina "For Test Takers"; dan typ "LPI" of "Linux Professional Institute" in de search-box, en daarna komt u vanzelf verder. Ook CompTIA-examens worden afgelegd bij een VUE-centrum.

Examen doen bij een VUE-centrum geeft een flexibele keuze in tijd en plaats. Het examen wordt on-line afgenomen, en zo'n sessie gaat op individuele basis. U ontvangt de uitslag onmiddellijk na het examen. Het examentarief ligt hoger dan bij een schriftelijk community event.

"Officieel" LPI cursusmateriaal

LPI stelt exameneisen vast, en maakt de eigenlijke examens. Maar ze maakt zelf geen lesmateriaal. Zelfs met het beoordelen van aangeboden lesmateriaal zijn ze al jaren geleden gestopt, en exameneisen zijn daarna wel al veranderd. Daarom bestaat er niet meer zoiets als "het" officiële LPI-cursusmateriaal, of "LPI approved training material". Laat u dat dus ook niet op de mouw spelden!

Meer weten:

De website van de LPI-moederorganisatie in Canada: http://www.lpi.org.

De website van LPI met Nederlandstalige informatie: http://www.lpi-nederland.nl.

Valid XHTML 1.0 Strict   Valid CSS2